Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

Bezpečne objednať

Objednávka zájazdu je otázka dôvery! My to vieme a kladieme preto veľký dôraz na to, aby sme našim zákazníkom umožnili bezpečnú objednávku vybraného zájazdu. Spolu so Swiss Re istíme všetky platby našich zákazníkov. Ďalej sme tiež členom v nemeckom zväzku cestovných kancelárií a agentúr (Deutscher Reiseverband resp. DRV), ktorý je tretím najväčším na svete. Pre členstvo sú dobré referencie kancelárie podmienkou. U nás objednávate bezpečne!

DRV

Nemecká asociácia cestovných kancelárií

DRV je najväčšia organizácia cestovných kancelárií a organizátorov zájazdov v Nemecku.

Podmienky prijatia
  • Minimálne dve referencie o firme, napríklad od iných členov organizácie DRV alebo od obchodnej banky (referencie si vyžiada DRV)
  • Cestovné kancelárie sa musia preukázať dokladom o poistení proti úpadku
  • Dostatočný firemný kapitál a riadne vedené účtovné záznamy
Swiss Re

Swiss Re

Swiss Re je celoeurópsky činná poisťovacia spoločnosť vo veci Európskou úniou zákonom predpísaného poistenia proti platobnej neschopnosti cestovnej kancelárie. Podrobnejšie informácie nájdete tu.