Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

ďalšie informácie o zájazde

Platba

Tu nájdete dôležité upozornenia k platbe vášho zájazdu.

Platba

 • Kedy a akým spôsobom má byť zaplatená cena za zájazd?
  Po obdržaní potvrdenia zájazdu je splatná záloha vo výške 25 % z celkovej ceny zájazdu (poprípade vrátane objednaného cestovného poistenia). Zvyšná čiastka je splatná 6 týždňov pred začiatkom zájazdu. V prípade objednávok realizovaných počas 6-tich týždňov pred začiatkom zájazdu, je celková čiastka splatná okamžite a v celej výške. Platbu je možné vykonať bankovým prevodom, kreditnou kartou alebo PayPalom (PayPal je možný len pri online objednávaní). Podklady k zájazdu a vouchery je možné zaslať až po uhradení celkovej sumy, najskôr však 14 dní pred začiatkom zájazdu.
 • Ako prebieha platba bankovým prevodom?
  V priebehu niekoľkých dní obdržíte emailom alebo poštou potvrdenie zájazdu spolu s faktúrou a údajmi potrebnými k uskutočneniu platby za zájazd.

  Ak budeme pri Vašej krátkodobej objednávke od Vás potrebovať doklad o platbe, budeme Vás čo najrýchlejšie kontaktovať. V takom prípade Vás žiadame o zohľadnenie nasledujúcich informácií:

  Doklad o platbe zašlite prosím na: payment@snowtrex.com,
  alebo faxom na +49 221 33 60 62955 – prosím uveďte na faxe poznámku „payment@snowtrex.com“.

  Dbajte prosím na to, aby bol doklad o platbe platný.
  Čo musí obsahovať doklad o platbe:

  • Príjemca je TravelTrex GmbH.
  • Bankové spojenie (IBAN + BIC) spoločnosti TravelTrex GmbH musí byť uvedené kompletne, bez chyby a čitateľne – potrebné údaje nájdete v potvrdení Vašej objednávky/faktúre.
  • Logo banky musí byť viditeľné.
  • Prevádzajúca suma sa musí zhodovať s požadovanou sumou.
  • Doklad o platbe nesmie byť súbor Word ani iný textový súbor.
  • Musí byť pripojený doklad o uskutočnenom bankovom prevode, napr. snímok obrazovky z Vášho internet bankingu vrátane uvedenia kódu Grid, alebo doklad v papierovej forme s Vaším podpisom ako aj s podpisom zodpovedného zamestnanca banky a pečiatkou banky.
  • Vaše saldo musí byť čitateľné a nesmie byť po realizácii bankového prevodu v mínuse.
  V prílohe nájdete postup, ako nám emailom zaslať snímok obrazovky Vášho počítača (tzv. screenshot) ako doklad o platbe uskutočnenej prostredníctvom online bankingu:

  1. Ak je na monitore Vášho počítača zobrazená príslušná stránka,
   • stlačte klávesnicu Print Scrn alebo
   • naraz klávesnice Ctrl+Print Scrn
   za účelom vytvorenia požadovaného snímku (screenshot-u).
  2. Následne si otvoríte nový textový súbor Word a vložíte do neho príslušný snímok stlačením klávesníc Ctrl+V.
  3. Súbor uložíte a pošlete nám ho ako prílohu v e-maile.

  Po obdržaní platného dokladu o platbe Vám budú 14 dní pred nástupom na dovolenku zaslané všetky potrebné informácie o zájazde.
 • Ako prebieha platba kreditnou kartou?
  Majte prosím pri platbe kreditnou kartou po ruke nasledovné údaje:
  • banková inštitúcia
  • majiteľ kreditnej karty
  • číslo kreditnej karty
  • platnosť kreditnej karty
  • kód CVC

  kód CVC

  Pri kartách Visa a Mastercard pozostáva CVC kód z posledných troch číslic v podpisovom prúžku na zadnej strane karty.


  American Express

  Na karte American Express nájdete štvormiestny kód CVC na prednej strane kreditnej karty nad číslom karty.
  Vezmite prosím na vedomie, že pri platbe kreditnou kartou American Express Vám vzniká poplatok vo výške 3 % z celkovej ceny zájazdu. Platba kreditnou kartou Visa alebo Mastercard je bezplatná.

  Transakcia platieb prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa platobných služieb Stripe. Ďalšie informácie nájdete tu.

  Vezmite, prosím, na vedomie, že hneď po vykonaní Vašej online objednávky, bude zaúčtovaný 1 $. Táto suma bude obratom pripísaná späť na Váš účet a slúži k verifikácii Vašej kreditnej karty.

 • Ako funguje platba cez PayPal?
  Pripravte si Vaše prístupové údaje pre PayPal.

  Zoberte prosím na vedomie, že platba cez PayPal je spojená s poplatkom vo výške 1 % z ceny zájazdu.

 • Sú moje osobné údaje zašifrované?
  Pre zašifrovanie a ochranu vašich osobných údajov používame najnovšiu technológiu ​​Secure Socket Layers (SSL). SSL je celosvetovo považovaná za najbezpečnejšiu metódu prenosu dát v internete. Každá výmena dát medzi vaším internetovým prehliadačom a našou webovou stránkou, pri ktorej dôjde k prenosu vašich osobných údajov, je zašifrovaná a tým chránená pred stratou, manipuláciou, poškodením a chybami. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí!
  Viac informácií na túto tému nájdete tu.