Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

Ochrana údajov

Vaše údaje používame výhradne k vyplneniu a spracovaniu Vašej objednávky. Všetky údaje o zákazníkoch sú uložené a spracované v súlade s príslušnými predpismi zákona o ochrane osobných údajov.

Správne zaobchádzanie s Vašimi údajmi je zabezpečené podľa predpisov každoročne starostlivo prevereného certifikátu Trusted Shops.

Informácie

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich uložených údajov. Zodpovednou osobou za správu údajov je Tanja Busacker. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa obráťte prosím na našu poverenú osobu pre oblasť ochrany údajov: Tanja Busacker, Bonner Str. 484-486, 509 68 KÖLN, GERMANY dataprotection@snowtrex.com.

Znenie zmluvy

Znenie zmluvy sa uloží a emailom Vám budú zaslané údaje o Vašej objednávke spolu s odkazom na naše všeobecné cestovné podmienky. Údaje o Vašej objednávke nie sú viac z bezpečnostných dôvodov na internete dostupné. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v nemeckom, anglickom, francúzskom, poľskom, talianskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, portugalskom, českom, maďarskom, rumunskom, ruskom, dánskom, švédskom a holandskom jazyku.

Poskytovanie údajov tretej osobe

Vaše osobné údaje vrátane adresy Vášho bydliska a emailovej adresy neposkytujeme tretej osobe bez Vášho výslovného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu. Výnimku tvoria naši partneri v oblasti poskytovania služieb, ktorí Vaše osobné údaje za účelom spracovania objednávky neodkladne potrebujú (napr. banková inštitúcia poverená realizáciou platby). V týchto prípadoch je rozsah poskytnutých údajov obmedzený na potrebné minimum.

Bezpečnosť

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany Vašich nami spravovaných údajov proti náhodným alebo úmyselným manipuláciam, strate a zničeniu informácií alebo proti prístupu nepoverenými osobami. Údaje o platbe sa posielajú zašifrovanou formou. Pri tomto procese používame šifrovanie SSL s 256 bitovým kódom.

Použitie cookies

V tomto obchode budú všetky informácie o obsahu Vášho nákupného košíka uložené prostredníctvom cookies, ktoré môžu byť pri Vašej ďalšej návšteve stránky opätovne vyvolané. Pre Vašu registráciu alebo realizovanie Vašej objednávky potrebujeme Vaše zákaznícke údaje. Údaje uložené v cookies slúžia k pripísaniu provízie internetovým cestovným kanceláriam. Cookies tejto stránky môžete spravovať v programe Vášho internetového prehliadača alebo ich naopak zablokovať.
Na základe predchádzajúcich návštev webových stránok užívateľa, v prípade ak používajú aj iné internetové obchody (ako napr. internetový vyhľadávač google) a ponúkajú cookies, pomocou ktorých sa následne zobrazuje reklama a inzeráty. Používanie cookies vyhľadávačom google môžete deaktivovať ak zvolíte stránku na deaktivovanie reklamy, ktorá pochádza z vyhľadávača google.Iný spôsob deaktivovania používania cookies ostatnými internetovými obchodmi nájdete na odhlasovacích stránkach iniciatívy Network Advertising.

správa súboru "cookie"

Zo zákona nie ste povinný povoliť cookies. V nastavení vašeho internetového prehliadača máte možnosť cookies zakázať. Ďalej tu môžete zistiť, ktoré cookies používate a sledovať ho.

Existuje veľa možností, ako použitie cookies kontrolovať: povoliť ich, vymazať jednotlivé cookies alebo ich použitie zablokovať. Vo vašom nastavení internetového prehliadača môžete naviac nastaviť, že si používanie cookies vôbec neprajete. Následkom môžu byť problémy s jednotlivými internetovými stránkami, pretože ich funkcia môže byť obmedzená.

Taktiež sa dá nastaviť opakované pýtanie sa internetového prehliadača na použitie cookies, čím sa prípadne spomalí načítanie internetových stránok. Existuje aj možnosť zakázať používanie cookies od tretích osôb a tým zabrániť cielenej užívateľskej reklame, alebo zakázať cookies len od určitých firiem.

Pre správu cookies si prosím vyberte váš internetový prehliadač a nasledujte pokyny v návode:

Newsletter

Existujú dva spôsoby, ako môžu zákazníci obdržať náš informatívny newsletter:
Cez osobné prihlásenie. Aby sme sa uistili, že bola registrácia vykonaná majiteľom e-mailovej adresy bude na uvedenú adresu po nahlásenie odoslaný e-mail. Až v momente, kedy kliknete na potvrdzujúci odkaz v zaslanom e-maile alebo vložíte zaslaný kód do internetového formulára, bude odber newslettera aktivovaný.

V prípade objednávky zájazdu použijeme Vašu emailovú adresu nezávisle od uzavretia zmluvy pre priamu reklamu našich vlastných služieb. Zasielanie reklamy môžete kedykoľvek odhlásiť. To je možné akoukoľvek formou, nie len emailom. Za odhlásenie Vám nevznikajú žiadne ďalšie poplatky okrem poplatkov Vášho poskytovateľa služieb podľa tarify. Pre odhlásenie newslettra sa obráťte na info-sk@snowtrex.com alebo 02/ 33 45 65 05 . Samozrejme, môžete odber newslettra odhlásiť aj kedykoľvek kliknutím na odkaz, ktorý je určený k tomuto účelu. Vaša emailová adresa bude následne ihneď vymazaná z nášho zoznamu príjemcov.

Vašu e-mailovú adresu používame pre reklamné účely a prieskum trhu až do chvíle odhlásenia odberu. Odber newslettera môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí použiť na to určený odkaz v newsletteri, môžete nás tiež kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Mimo Vašej e-mailovej adresy môžete dobrovoľne zadať aj ďalšie údaje k Vašej osobe, ktoré ukladáme a používame pre individualizáciu newslettera. V rámci individualizácie vyhodnocujeme Vaše objednávky používanie webovej stránky a e-mailu, aby sme Vám obsah newslettera mohli čo najlepšie prispôsobiť. Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme tretím osobám mimo firmu TravelTrex GmbH. Externí poskytovatelia služieb, ktorí pre nás v zastúpení údaje spracovávajú, majú v zmysle spolkového zákona na ochranu dát prísne zmluvné podmienky a nepatria z právneho hľadiska ochrany dát k tretím osobám.

Google Analytics a používanie sociálnych plugins

Internetová stránka používa webovú analytickú službu Google Analytics a sociálne plugins siete facebook.com, rovnako ako tlačítko Google +1 od google.com. Tu nájdete bližšie informácie o funkcionalite týchto aplikácií a o ochrane Vašich dát.