Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

ďalšie info o zájazde

Poistenie storna zájazdu

Poistenie

Od 1. septembra 2023 už neponúkame poistenie prostredníctvom ERV Poisťovne. Pokiaľ ste si však u nás objednali zájazd s poistením pred 1. septembrom 2023, ste aj naďalej cez ERV Poisťovňu poistení. V súvislosti s nemožnosťou sa u nás aktuálne poistiť dôrazne odporúčame objednať si spolu so zájazdom nami ponúkanú Flex-Option. Tá Vám dáva možnosť bezplatne preobjednať alebo zrušiť zájazd až 16 alebo 32 dní pred jeho začiatkom (prepadne iba poplatok za Flex-Option).

„Mne sa predsa nič nestane...“ každému zákazníkovi prajeme, aby to tak bolo, a aby zájazd strávil v plnom zdraví od začiatku až do konca. Napriek tomu sa nestretávame zriedka s prípadmi, keď bolo vyšetrované na zlom mieste a čo nevidieť vznikajú štvor- až päťmiestne škody a to hlavne v prípade chýbajúceho poistenia proti stornu. Preto naša prosba: Neriskujte!

Aké poistenie potrebujem?

Máte voľbu medzi poistením proti stornu a komplexným cestovným poistením. Poisťovateľom je HanseMerkur Reiseversicherung AG, jedna z popredných nemeckých cestovných poisťovní s viac ako 46 rokmi skúseností.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Ak stornuje objednávateľ zájazdu jednu osobu, dostane od nás novú faktúru (storno faktúru), z ktorej vychádza výška storno poplatkov. Pokiaľ ste uzavreli poistenie proti stornu a odrieknete zájazd z dôvodu, ktorý je súčasťou poistenia (viď poistné podmienky), je potrebné sa za účelom preplatenia storno poplatkov obrátiť priamo na HanseMerkur (nie na nás). Kontaktné údaje poisťovne nájdete na svojom poistnom poukaze. Od poisťovne sa tiež dozviete, aké písomné podklady je nutné doložiť (napr. kópia poistného poukazu, originál potvrdenia objednávky a storno faktúry, lekárske potvrdenie).
Pamätajte, že akákoľvek škoda musí byť okamžite nahlásená.

  Poistenie storna zájazdu Kompletné cestovné poistenie
Poistenie proti stornu
Garancia dovolenky (poistenie prerušenia cesty)
Cestovné zdravotné poistenie
Poistenie v prípade stavu núdze
Poistenie batožiny
Auto asistenčná služba

Cena zájazdu* Poistenie storna zájazdu Kompletné cestovné poistenie
Do € 300,- na osobu € 7,- € 14,-
Do € 600,- na osobu € 11,- € 22,-
Do € 1000,- na osobu € 19,- € 30,-
Do € 1500,- na osobu € 29,- € 36,-
Do € 2000,- na osobu € 35,- € 44,-
* závislé od ceny zájazdu

Poistenie proti stornu

  • Chorý pred cestou? Poistenie storna zájazdu pomáha! Choroba je najčastejším dôvodom zrušenia zájazdu. Pred týmto a ďalšími rizikami by ste sa mali vždy chrániť, aby ste neplatili vysoké storno poplatky.
  • Stretla Vaša rodičia doma nehoda? Poistenie prerušenia cesty (garancia dovolenky) Vám preplatí dodatočné náklady na spiatočnú cestu a nevyužité cestovné služby.

Kompletné cestovné poistenie

  • 40-stupňová horúčka o polnoci? Cestovné zdravotné poistenie Vám preplatí náklady na ošetrenie alebo spiatočnú dopravu.
  • Kde nájsť správneho lekára? Všestranná bezstarostná služba pomáha 24 hodín denne.
  • Stratili ste batožinu? Poistenie batožiny nahrádza aktuálnu hodnotu!
  • Autonehody alebo poruchy auta sa často stanú presne vo chvíli, keď ich najmenej čakáte, a samozrejme tiež najmenej potrebujete – napríklad na dovolenke. Asistencia vozidla pomáha 24 hodín denne.
Tak si môžete naozaj sadnúť a oddýchnuť: pred, počas aj po ceste.
Najlepšie je teda dojednať si cestovné poistenie zároveň so zájazdom!

Dôležité informácie (prosím pozorne čítať pred uzavretím poistenia):

Tento popis služieb uvádza iba výňatky z rozsahu poistenia. Úplné poistné podmienky, vrátane predpisov o spoluúčasti a všetky ďalšie dôležité informácie nájdete v dokumente Doklad o poistení (PDF).

Poistenie si môžu dojednať iba osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Ďalšie informácie o poistení získate priamo od HanseMerkur na informačnom telefónnom čísle +49 (0)40 4119–2300.

Vybavovanie škodových udalostí prebieha v nemčine alebo angličtine.

Nemluvňatá

Pre nemluvňatá (do 24 mesiacov na začiatku cesty vrátane) nie je možné dojednať žiadne poistenie. V prípade záujmu je možné poistenie dojednať samostatne (nie je možné cez nás).

Termín uzávierky

Poistenie je nutné dojednať ihneď pri objednávke zájazdu, najneskôr však 30 dní pred začatím zájazdu. Pri objednávke v priebehu 30 dní pred začiatkom zájazdu je možné poistenie uzatvoriť len v deň objednávky, najneskôr však do troch nasledujúcich pracovných dní.