Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

ďalšie info o zájazde

Poistenie storna zájazdu

Poistenie

„Mne sa predsa nič nestane...“ každému zákazníkovi prajeme, aby to tak bolo, a aby zájazd strávil v plnom zdraví od začiatku až do konca. Napriek tomu sa nestretávame zriedka s prípadmi, keď bolo vyšetrované na zlom mieste a čo nevidieť vznikajú štvor- až päťmiestne škody a to hlavne v prípade chýbajúceho poistenia proti stornu. Preto naša prosba: Neriskujte!

Aké poistenie potrebujem?

Máte možnosť voľby medzi poistením storna a prerušením cesty alebo kompletným cestovným poistením. Poistiteľom je ERV Evropská pojišťovna, a. s., poisťovňa z iného členského štátu, so sídlom Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 492 40 196.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Ak stornuje objednávateľ zájazdu jednu osobu, získa od nás potvrdenie storna (storno faktúru), z ktorého vychádza výška storno poplatkov. Pokiaľ ste uzavreli poistenie proti stornu a odrieknete zájazd z dôvodu, ktorý je súčasťou poistenia (viď „Služby“ nižšie), ste povinný sa pre uplatnenie Vašich nárokov obrátiť s číslom poistky priamo na poisťovaciu inštitúciu (nie na nás). Číslo poistky je zhodné s evidenčným číslom. Kontaktné údaje poisťovne nájdete na Vašej poistke. Od poisťovne sa tiež dozviete, aké písomné podklady je nutné doložiť (napr. účet za storno, lekárske potvrdenie).
Udalosť vzniknutých škôd prosím bezodkladne ohláste.

  Poistenie storna zájazdu Kompletné cestovné poistenie
Zrušenie cesty (spoluúčasť 20%)
Asistenčné služby
Liečebné náklady
Osobné veci
Poistenie pre prípad oneskorenia

Cena zájazdu* Poistenie storna zájazdu Kompletné cestovné poistenie
Do € 300,- na osobu € 7,- € 14,-
Do € 600,- na osobu € 11,- € 22,-
Do € 1000,- na osobu € 19,- € 30,-
Do € 1500,- na osobu € 29,- € 36,-
Do € 2000,- na osobu € 35,- € 44,-
* závislé od ceny zájazdu

Poistenie proti stornu

    Dovolenku obvykle objednávate dlho dopredu. Stačí ľahké prechladnutie alebo zlomená noha pár dní pred odchodom a už sa storno poplatkom nevyhnete. Vďaka poisteniu proti stornu môžete predísť veľkým peňažným stratám.

Kompletné cestovné poistenie

Či už vyrážate na odpočinkovú alebo aktívnu dovolenku, s kvalitným cestovným poistením môžete byť v kľude, že o Vás v prípade choroby či úrazu bude dobre postarané. Čo keď dostanete Vy alebo Vaše dieťa v noci horúčku? Kompletné cestovné poistenie Vám hradí náklady na liečbu alebo transport. Asistenčná služba Vám pomôže 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Dôležité informácie (prosím pozorne čítať pred uzavretím poistenia):

Popis týchto služieb je iba výťažkom z kompletných podmienok poistenia. Zmluva o poistení vychádza zo všeobecných podmienok ERV Európskej poisťovne a.s. (poisťovňa z iného členského štátu, so sídlom Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika) a to sa týka aj spoluúčasti. Stanovené poistné sumy tvoria najvyššiu hranicu pre náhradu nákladov. Kompletné podmienky poistenia a ďalšie dôležité informácie nájdete na Vašom potvrdení o poistení alebo po kliknutí tu (PDF). Pred uzatvorením každého poistenia si, prosím, pozorne prečítajte informácie o produkte (PDF).
Upozornenie: Poistenie je platné iba pre osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Nemluvňatá

Nemluvňatá (v deň nástupu na zájazd vo veku do 24 mesiacov vrátane) sú v prípade objednávky poistenia proti stornu spolupoistené u rodičov, pokiaľ boli spoločnosti TravelTrex nahlásené a sú zároveň uvedené na potvrdení zájazdu. V prípade objednávky kompletného cestovného poistenia nemluvňatá u rodičov spolupoistené nie sú. Ak si prajete kompletné poistenie pre nemluvňa, uzavrite ho prosím oddelene priamo cez poisťovňu.

Termín uzávierky

Poistenie je možné doobjednať do 7 dní po uskutočnení objednávky, najneskôr však do 30 dní pred začiatkom zájazdu.