Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre zájazdy a cestovné služby objednané jednotlivo

Nasledujúce ustanovenia platia pre všetky zájazdy rovnako ako aj pre cestovné služby objednané ako jednotlivé služby v zmysle § 651 a ods. 3 č. 2 BGB - ďalej len ako jednotlivé služby - usporiadateľa TravelTrex GmbH.
Zájazd vzniká, pokiaľ bola vykonaná kombinovaná objednávka aspoň dvoch cestovných služieb. Prípadne tiež, ak je jedna z cestovných služieb objednaná s inou turistickou službou, ktorej cena je minimálne 25 % z celkovej hodnoty zájazdu. V tomto prípade vydá TravelTrex GmbH formulár o zájazdoch.

Ak je vo vyššie uvedených podmienkach použitý výraz „služba (služby)“, zahŕňa to ako zájazdy, tak jednotlivé služby.

Riešenie sporov online

TT sa nezúčastňuje na postupe urovnávania sporou pred subjektami pre riešenie spotrebiteľských sporov. Za týmto účelom vytvorila Európska komisia platformu pre online-riešenie spotrebiteľských sporov, ktorú nájdete tu webgate.ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia majú možnosť používať túto platformu pre vysporiadanie ich sporov.