Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

Bezpečne objednať

Objednávka zájazdu je otázka dôvery! My to vieme a kladieme preto veľký dôraz na to, aby sme našim zákazníkom umožnili bezpečnú objednávku vybraného zájazdu. Vďaka Nemeckému fondu cestovného poistenia (Deutsche Reisesicherungsfonds) tak istíme uskutočnené platby našich zákazníkov. Ďalej sme členom v nemeckom zväzku cestovných kancelárií a agentúr (Deutscher Reiseverband resp. DRV), ktorý je tretím najväčším na svete. Pre členstvo sú dobré referencie kancelárie podmienkou. U nás objednávate bezpečne!

DRV

Nemecká asociácia cestovných kancelárií

DRV je najväčšia organizácia cestovných kancelárií a organizátorov zájazdov v Nemecku.

Podmienky prijatia
  • Minimálne dve referencie o firme, napríklad od iných členov organizácie DRV alebo od obchodnej banky (referencie si vyžiada DRV)
  • Cestovné kancelárie sa musia preukázať dokladom o poistení proti úpadku
  • Dostatočný firemný kapitál a riadne vedené účtovné záznamy
DRSF

Nemecký fond cestovného poistenia (DRSF)

DRSF chráni cestujúcich, ktorí si objednajú zájazd alebo súvisiace cestovné služby u poskytovateľa zájazdov, pred rizikom platobnej neschopnosti príslušného poskytovateľa zájazdu. Našu poistnú zmluvu pre zájazdy nájdete tu.