Upozornenie na súbory cookies

Pre optimálnu ponuku na webe používa naša spoločnosť TravelTrex GmbH súbory cookies na zhromažďovanie informácií o používaní, ktoré tiež zdieľame s našimi partnermi. Súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webu alebo sa používajú na účely analýzy a marketingu. Kliknutím na súhlasíte s použitím cookies, ktoré nie sú pre fungovanie stránky nutné. Pokiaľ s týmto nesúhlasíte, kliknite na . Ďalšie informácie o používaní súborov cookies a možnostiach zmeny nastavenia nájdete v našom Upozornenie na súbory cookies.

Informácie o štatutárnych zástupcoch nájdete v základných informáciách o firme. Informácie o účeloch spracovania a Vašich právach nájdete v našom vyhlásení o ochrane dát.

StickyNewsletter
Lyžovačka & Lyžiarske zájazdyLyžovačka & Lyžiarske zájazdy

Základné informácie

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

Telefón: 02/ 33 45 65 05 alebo +4922188828460
Fax: +49 221 33 60 620
Email: info-sk@snowtrex.com


Štatutárni zástupci:
Andreas Rühl
Thomas Bartel


Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Kolín nad Rýnom
Registračné číslo: HR B 31998

Daňové identifikačné číslo podľa § 27 a UStG: DE 813 076 768

Vylúčenie záruky

Upozornenie: Aj napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah stránky prepojenej prostredníctvom odkazov (hyperlinkov) je zodpovedný výhradne jej prevádzkovateľ. Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 odstavca 1 TMG (zákon o audiovizuálnych mediálnych službách (TMG) upravuje v Nemecku rámcové právne podmienky tzv. audiovizuálnych mediálnych služieb) zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať sprostredkované alebo uložené informácie cudzích osôb alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

1. Obsah online ponuky

Autor neručí za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvedených informácií. Vyhradzovanie práva záruky voči autorovi, ktoré sa vzťahuje na škody hmotného alebo nehmotného charakteru, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím ponúkaných informácií príp. použitím chybných a neúplných informácií, je zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany autora neexistuje žiadny dôkaz úmyselného zavinenia alebo zavinenia z hrubej nedbalosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si vyhradzuje právo meniť, mazať, dopĺňať, prechodne alebo trvale zverejňovať obsah jednotlivých častí alebo celkovej ponuky bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Odkazy a hyperlinky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky (hyperlinky), ktoré sú mimo zodpovednosti autora, by povinnosť ručenia platila len vtedy, ak by autor poznal obsahy a ak by mal možnosť a taktiež bol z technického hľadiska schopný zabrániť použitiu protiprávnych obsahov. Autor týmto vyhlasuje, že mu v čase vytvorenia odkazu neboli známe žiadne ilegálne obsahy na odkazovaných stránkach. Autor neovplyvňuje aktuálny a budúci formát, obsahy alebo autorské práva prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto ustanovenie platí pre všetky odkazy a hyperlinky vo vlastnej internetovej ponuke, ako aj pre cudzie záznamy v knihe návštev, diskusných fórach, adresári odkazov, zozname emailových adries, ktoré autor vytvoril, ako aj vo všetkých iných formách databáz, na ktorých obsahy sú možné externé písomné prístupy. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a zvlášť za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií tohto druhu, ručí samotný prevádzkovateľ stránky, na ktorú bolo odkázané a nie ten, kto prostredníctvom linku na danú stránku odkazuje.

3. Autorské právo a ochranná známka

Autor sa usiluje vo všetkých publikáciach zohľadňovať pôvodné autorské práva prostredníctvom jeho zverejnených grafík, zvukových súborov, videosekvencií a textov, používať vlastne vytvorené grafiky, zvukové súbory, videosekvencie a texty alebo využívať bezlicenčné grafiky, zvukové súbory, videosekvencie a texty. Všetky v rámci internetovej ponuky menované, prípadne treťou osobou chránené značky a ochranné známky podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného identifikačného a autorského práva daného majiteľa. Len samotné vymenovanie neznamená, že značka nie je chránená právami tretej osoby! Autorské právo pre zverejnené, samotným autorom vytvorené objekty je vyhradené jedine autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo použitie grafík, zvukových súborov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo vytlačených publikáciach nie je bez výslovného súhlasu autora dovolené.

4. Ochrana údajov

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (emailové adresy, mená, adresy), poskytuje užívateľ uvedené údaje výslovne dobrovoľne.
Pre podrobnejšie informácie si prosím prečítajte našu Ochranu osobných údajov.

5. Právna účinnosť tohto vylúčenia záruky

Toto vylúčenie záruky je súčasťou internetovej ponuky, na ktorú sa na tejto stránke odkazuje. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú úplne alebo len čiastočne platným právnym ustanoveniam, nevzťahujú sa tieto nedostatky na ostatné zložky tohto dokumentu.

6. Riešenie sporov online

TT sa nepodieľa na zmierovacom konaní pred subjektami pre riešenie sporov. Za týmto účelom vytvorila Európska komisia platformu pre online-riešenie sporov, ktorú nájdete tu ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia majú možnosť používať túto platformu pre vysporiadanie ich sporov.

Bezpečná objednávka so SnowTrex výhodami

Loading...