Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

Korutánsko - „Korutánska pečať kvality bežeckých stôp“

Perfektné podmienky pre všetkých milovníkov behu na lyžiach ponúka taktiež spolková republika Korutánsko. „Korutánsku pečať kvality bežeckých stôp“ obdŕžia prevádzkovatelia bežeckých tratí pri splnení podmienok pre strediská určené územnou správou Korutánska. Podmienky sú splnené, ak majú strediská zodpovedajúcu záruku snehu a rôzne typy tratí ako aj pravidelnú údržbu a využitie.

Pokiaľ boli podmienky splnené, pečať bude udelená na dobu päť rokov. Okrem toho je možné požiadať o predĺženie o ďalších päť rokov. Udelenie pečate môže byť odobraté kedykoľvek územnou správou, ak by došlo počas doby udelenia k pochybeniu, ktoré by zabránilo oceneniu pečate kvality.
O udelení pečate musí územná samospráva vydať žiadateľovi certifikát, v ktorom je označená oblasť, pre ktorú bola pečať kvality bežeckých stôp udelená. Okrem toho musí byť ocenenie oznámené v korutánskych novinách.

Udelenie pečate kvality bežeckých stôp

Aké normy musia byť splnené pre získanie pečate?

  1. Pečať kvality bežeckých tratí môžu získať len strediská, ktoré dodržiavajú podmienky o pravidelnej úprave a použití.
  2. Vo výnimočných prípadoch môže byť pečať udelená aj strediskám, ktorých sieť tratí je kvôli výhodnej polohe (napr. plochy v tieni) využiteľná cca tri mesiace v roku alebo je možné ju umelo zasnežovať!
  3. Pečať kvality bežeckých tratí môže byť udelená len tým strediskám, ktoré majú k dispozícii najmenej 3 km tratí a 5 km tratí (z toho minimálne jedna modrá trať a jedna trať pre každú techniku bežkovania - zdarma) ako aj cvičnú trať alebo pri umelom zasnežovaní je potrebné mať k dispozícii minimálne 2 km umelo zasnežovaných bežeckých tratí.

Prehľad miest s pečaťou kvality bežeckých stôp

stredisko Bežeckých tratí v km Nocí Od
8 km 2 - 7 184 €
12 km 2 - 10 139 €
8 km nedostupné
12 km 2 - 10 149 €
25 km 2 - 7 179 €
53 km 3 - 10 135 €
20 km 3 - 7 199 €